Optimization Series – Implementing Best Practices

In our previous blog posts, we discussed post-filtered bids and disapproved ads. In those posts we recommended integrating tools such as the Creative REST API, Snippet Status Reports, and Publisher Settings File into your bidder as best practices to improve the efficiency of your application.

Today, we’d like to share how to integrate these tools into your setup.

Why implement these tools into your bidder?

As a recap, here are our suggested best practices and why we feel they are beneficial for your bidder:

TheCreative REST API is a proactive measure that provides methods for submitting a creative for verification, for checking the status of a creative that you have submitted, and for retrieving a list of all your active creatives before bidding on the creative ad. By using the Creative REST API to submit and manage your campaign creatives, you’re able to ensure that your bidder is better prepared to bid with an approved creative.

If you are unable to implement the Creative REST API, the Snippet Status Report can also help you review and determine the exact reason for which your ad was disapproved. The snippet-status-report-proto.txt file lists all the issues described in the section of the report. The snippet status report will also show ads that are approved or have not yet been checked by our verification system.

Publisher Settings File is a list of exclusions set by AdX publishers that will block bids from winning the auction for their inventory. Buyers should take note of and adhere to these publisher requirements. By leveraging the Publisher Settings File, your bidder can ensure it does not bid on an ad that will be filtered out of the AdX auction due to an exclusion. By only bidding on eligible impressions, you can avoid wasting bids.

How to incorporate these tools into your bidder?

Below is a sample visual representation of how you can integrate the Creative Rest API, Snippet Status Report and Publisher Settings File into your bidder’s logic to maximize the efficiency of your bidder:

1. Upload creatives from your ad repository/server using the Creative REST API.

2. Use the Snippet Status Reports or Creative REST API to periodically find the creative status (APPROVED, DISAPPROVED, NOT_CHECKED). Update the creative status in your ad repository/server. To avoid wasted bid opportunities, ensure that your bidder only returns BidResponses with APPROVED creatives. Creatives with DISAPPROVED or NOT_CHECKED status will not be eligible to compete in auction. Read more about post-filtered bids.

3. Use categorization data from the Snippet Status Reports or Creative REST API to help match creatives during targeting and avoid getting post-filtered. We use two types of categories, product and sensitive.

Product categories (ex. Banking, Real Estate, or Sports) will be identified by a
detected_product_category.
Sensitive categories (ex. Dating, Politics, or Religion) will be identified by a
detected_sensitive_category.

If a publisher has category exclusions, they will appear in BidRequests within the excluded_product_category and excluded_sensitive_category fields. Your bidder should honor these category exclusions by ensuring that it only returns BidResponses with creatives that are not categorized in an excluded_product_category or an excluded_sensitive_category.

4. Periodically pull the Publisher Settings Files to incorporate publisher exclusions into your targeting engine to minimize the chance of returning creatives that will be blocked by publishers. It might not be feasible to load all publisher data, but you may consider concentrating on the top N publishers on which your creatives run or publishers that you explicitly target. Publisher Settings Files contain valuable information such as excluded_attribute, excluded_product_category, excluded_sensitive_category and excluded_url. See the complete proto file.

Note: In order to reduce the size of the bid request, BidRequests do not contain excluded_url. Therefore, the only way your bidder will know what advertiser URLs the publisher is excluding is through the Publisher Settings Files. Your bidder should honor URL exclusions by ensuring that it only returns BidResponses with creatives that declare click_through_url’s that are not excluded by the publisher.

Have questions or want to enable any of the tools mentioned? Reach out to your Ad Exchange account team.

Posted by the Ad Exchange Team

Continua a leggere

Bir ihanetin tesettürü

Müslim Karabacak                                                                                                                       Bir ülke düşünün.
Ama sadece düşünün.
Bu ülkenin işyerlerinin isimleri Türkçe değildir.Bu ülkede Türk düşmanlığı ‘Türk’ yerine ‘Türkiyeli’ zırvasına kadar varmıştır.
Ecnebiye satılacak diye bu ülkede üretilen ürünlerin tamamı gâvurcadır, Türkçe değildir.
On ve yukarı katlı binaların isimleri asla Türkçe değildir.
Bu ülkenin AVM’leri, yani Alış-Veriş Merkezleri hep yabancı dildedir.
Bu ülkenin başında bulunanlar “etnik milliyetçilik yapmama” mavalı ile Türk kelimesini kullanmaktan özenle kaçınırlar.
Bu ülkede hayal edilen son darbe “Şark Projesi” adı altında Türklerin bu topraklardan çıkartılıp geldikleri yer olan Orta Asya’ya sürülüp, bu toprakların asıl sahiplerine, Bizans’a bırakılmasıdır.
Yapılan bütün değişiklikler buna yöneliktir.
İşte bu ülkede her yıl Türkçe Olimpiyatları adı altında büyük bir ala-i vala ile etkilikler düzenlenir.
Statlar salonlar, yetmedi alanlar Yunanca bir kelime olan bu olimpiyatlara tahsis edilir.
Ana sponsor Asya Bankası değildir, Bank Asya’dır.
İsmi bile Türkçe olmayan diğer sponsorlar.
THY bu Türkçe aşkından Skylife olan dergisinin adını mutlaka değiştirecektir umarım.
Bu yaman çelişkilere daha onlarca misal vermek mümkün. 
Peki, bunda bir tuhaflık, ya da bir ihanetin tesettürü yok mu sizce?
Bu ülkenin her köşe bucağında, ağırlıklı olarak İngilizce, İtalyanca olmak üzere, yabancı kelimelerin mağaza-marka ismi olması bir yana, bu yabancı kelimelerin çocuklara isim konması, bir özel imalat Afrikalı çocuğun; “tiritine tiritine tiritine bandım/bedava mı sandın dolar verip aldım” şarkısını Türkçe terennüm etmesinden daha calib-i dikkat ve azami rikkat olması gerekmez mi?
Daha ehem, çok daha mühim değil midir sizce bu durum?
Yetkililerimizin ve etkililerimizin bile bile katlettiği Türkçeyi Asyalı-Afrikalı çocuklar mı şarkı ve türkülerle ihya edecek?
Asla burada bir kültür aşkı yoktur.
Olsa olsa bir ihanetin tesettürü vardır.
Kimseyi tahkir ve tazyif değildir gayem, Allah şahittir.
Dünyayı Müslümanlaştırıyoruz iddiası ile ülkemizde Hıristiyanlık da hak dindir, Hıristiyanlar da cennetliktir batıl fikrini zihinlere yerleştirenler Türkçeyi dünya dili yapıyormuş.
Peh peh peh, inanan ebleh.
Ahmaklık bile geçerli bir mazeret değildir bu yalana inanmak için.
Bir başka garabet ise, ülkenin her karış toprağını maden arama adı altında yabancılara haraç-mezat satanların, satmak için bir gecede bin kanun çıkaranların Afrikalı çocuğun “Dün gece sana bir tepeden baktım aziz İstanbul” mısralarını okurken gözyaşına boğulmalarıdır.
Söyler misiniz Allah aşkına bundan daha sinsi ve tehlikeli iki yüzlülük var mıdır?                        Müslim Karabacak

Continua a leggere

Pubblicato in Senza categoria

Dış siyaset anlayışımız değişmeli

Prof. Dr. Haydar BaşRus Dışişleri Bakanı Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Kerry Paris’te bir araya geldiler ve Haziran ayında yapılacak olan Cenevre Konferansı’nı görüştüler. Ve konferans hakkında uzlaştıklarını bir kez daha ortaya koydular. 
Rusya, Amerika’yı meselenin hukuki yollarla halledilmesi konusunda ikna etmiştir. ABD bu konuda Rusya’nın karşısında duramamıştır. Neticede Suriye konusu bu şekilde hukuki bir zemine oturmak üzeredir. 
Ancak hala savaş isteyen ve bu konferansın önüne geçmeye uğraşan ülkeler mevcuttur. İngiltere, Fransa, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve BAE Cenevre’de düzenlenecek olan konferansı engellemek için uğraşmaya devam ediyorlar. Aynı zamanda yapılacak olan konferansa muhalif grupların elleri güçlü bir şekilde gelmesini istiyor ve Suriye’de isyancıların insanlık dışı uygulamalarını Suriye hükümetine fatura etmeye çalışıyorlar.
İngiltere ve Fransa askeri müdahaleden yana olduğunu ortaya koydu. Hatırlanacağı gibi Fransa ve İngiltere Libya’ya müdahale konusunda da en ön saflarda olmuştur. Libya’da yaşananlar herkesin malumudur. Şimdi aynı tablonun Suriye’de yaşanması için gayret sarf edilmektedir. Ne hazin tecellidir ki Türkiye de bu safta yerini almıştır. 
Dünkü yazımızda da ifade ettiğimiz gibi, Fransa Türkiye’nin AB üyeliğine karşı tavrını koymuştur. AB ülkeleri Türkiye’yi aralarında görmek istemediklerini, Türklerin batı medeniyetine ait olmadığını çeşitli defalar ifade etmişlerdir. Bütün bunlara rağmen biz nasıl oluyor da aynı inancı, aynı medeniyeti, aynı coğrafyayı ve ortak bir tarihi paylaştığımız bir ülkenin işgali için bizi kabul etmeyen bir dünya ile birlikte çaba sarf edebiliyoruz? Onların safında yer alabiliyoruz? Bu nasıl izah edilebilir?
Meselenin diğer bir boyutu da bu politika istikametinde bir ülkenin yasal rejimine karşı isyan eden güçleri destekler bir duruma düşmüş olmamızdır. Bu millet olarak asla menfaatimize ve hayrımıza değildir. Yarın topraklarımızda beslediğimiz bu isyancıların denetlenmesi nasıl mümkün olacaktır? Reyhanlı saldırısı bu konuda bizim için önemli bir ibret olmalıdır. Muhalifleri desteklemekten vazgeçmemiz elzemdir.
Bu noktadan bakıldığı zaman konunun hukuki yollarla halledilmesi en çok bizim menfaatlerimiz gereğidir. 
Ancak ne tuhaftır ki askeri müdahale konusunda en ısrarcı olan biziz… 
Cenevre konferansını engellemek için İngiltere ve Fransa ile aynı safta uğraşan da yine biziz… 
Bu nasıl bir dış siyaset anlayışıdır?
Konuya dâhil olan bütün devletler kendi çıkarlarını ön planda tutmaktadır. Biz ise milli menfaatlerimizin tamamen aksine bir yol takip ediyoruz. 
Bu dış siyaset anlayışı ülke olarak bizi uçuruma sürüklemeden bir an önce terk edilmelidir.                   Prof. Dr. Haydar Baş

Continua a leggere

Pubblicato in Senza categoria

Prof. Dr. Haydar Baş bir yol göstericidir

Prof. Dr. Haydar Baş bir yol göstericidirBTP 5. Büyük Olağan Kongresi’ne katılan İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu, “Gerek yaşantısı, gerek tavsiyeleri ve gerekse kitaplarıyla Prof. Dr. Haydar Baş bizim için bir mürşittir, yol göstericidir” dedi 

BAYRAM COŞKUN / ANKARA
Bağımsız Türkiye Partisi’nin (BTP) 5. Büyük Olağan Kongresi’ni Türk siyasetinin duayen isimleri de takip etti. Prof. Dr. Haydar Baş’ın 1138 delegenin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçildiği kongreyi baştan sona dikkatle takip eden önemli isimlerden birisi İçişleri eski Bakanı Mehmet Gazioğlu’ydu. Kongrenin bitiminde Yeni Mesaj’a açıklamalarda bulunan Gazioğlu, “40 yıldır kongrelere katılıyorum, böyle muhteşem bir kongreye şahitlik etmedim” dedi. Mehmet Gazioğlu şöyle konuştu: “Hemen hemen 40 yıldır çeşitli sıfatlarla büyük kongrelere katılıyorum. Dolayısıyla kongre havasını bilirim, kıyaslama imkânım vardır. Çok muhteşem bir kongreydi. Kongreler genellikle bir genel başkan şovu niteliğindedir. Hâlbuki bu kongre öyle değil, diğerlerinden farklıydı, sadece genel başkan şovu niteliğinde değil, bir aydınlatma sempozyumu şeklinde geçti. Genel başkan yardımcılarının hepsi çeşitli konularda söz aldılar. Çok iyi hazırlanmışlar, bizi hakikaten irşat ettiler, aydınlattılar. Ben hiç kalkmadan 6 saat oturdum. Hiç sıkılmadan zevkle konuşmacıları dinledim. Bilahare tabi Haydar Hoca söz aldı genel başkan sıfatıyla. Son derece halkın anlayacağı bir lisanla, halk tipi bir tonla meseleleri tezekkür etti. Zaten kendisi bizim için çok önemli bir kişidir, mürşittir, yol göstericidir. Gerek yaşantısı, gerek tavsiyeleri ve gerekse kitaplarıyla yani her şekliyle mürşittir kendisi. Bizim tarafımızdan böyle kabul edilmektedir.”
Prof. Dr. Baş’a büyük ambargo 
Prof. Dr. Haydar Baş’ın Rusya Parlamentosu Duma’da Milli Ekonomi Modeli tezini anlatmasını ve bu tezin Rusya’da en üst seviyede itibar görmesini de değerlendiren Mehmet Gazioğlu, “Haydar hocayı Türk milletinden gizliyorlar” dedi. Gazioğlu şöyle konuştu: “Rusya seyahatindeki, Duma’daki olayları dinledik. Konuşma bir tarafa bu Prof. Dr. Haydar Baş’ın nasıl bir ambargo altında olduğunu gösteriyor. Bir başka devlet bizim bir bilim adamımıza, siyaset adamımıza bu kadar önem verirken, bizim basın bu konuya bir satır dahi vermiyor, halkımıza duyurmuyor. Bu kadar çok onur duyacağımız, gurur duyacağımız bir olayı kapatmak gayreti içindeler. Bu hiç bir şekilde affedilecek bir şey değil. Ama Haydar Hoca konuşmasında ‘Hz. Ali sabrına sahip olacağız, başarılı olmak için’ dedi. Politika bir iddia meselesidir, inanç meselesidir, moral meselesidir. Haydar Baş’ta bunlar var; inanç var, iddia var, moral var. Diyor ki; ben bunu yaparım.”Yeni Mesaj

Continua a leggere

Pubblicato in Senza categoria

La ‘chutzpá’ judía y el espíritu de la innovación

 En la revista El Medio, la novísima publicación online en español dedicada al Oriente Medio publico un artículo dedicado al sistema de innovación en Israel, uno de los más potentes del mundo. Me centro en un concepto yidish, la “chutzpá”, que en España tenemos de sobra pero me temo que mal orientado.

PD. También hay innovación israelí en relación a lo cinematográfico.  Así el cineasta Ari Folman, del que dimos cuenta en Libertad Digital de su obra maestra Vals con Bashir, ha presentado en el Festival de Cannes, en el que no ha habido ninguna representación propiamente española, una de las películas más complejas y atrevidas, pura I+D+i cinéfila, de los dibujos animados aplicados a actores de carne y hueso a Robin Wright interpretando a Robin Wright: The Congress

Continua a leggere

Pubblicato in Senza categoria

El gran amor de Sandra Mihanovich llega a tres escuelitas de Santiago

Sandra Mihanovich dará testimonio de su acto solidario de donar un riñón, y apadrinará a tres escuelitas de Santiago del Estero.

La cantante argentina Sandra Mihanovich llega a nuestra ciudad capital este sábado 1 de junio, y es esperada por miles de personas que desean expresarle su admiración por el ejemplo que tuvo hace poco de donar un riñón a su ahijada. Justamente, vendrá a acompañar a la ONG Atyvse que organizó un acto en el Centro Cultural del Bicentenario, con motivo de celebrarse el Día Nacional de la Donación de Órganos.

Pero, además, Sandra no vino con las manos vacías. Su amor y solidaridad se ratificarán una vez más porque viene con libros y útiles escolares para entregar a tres escuelitas del interior de la provincia. “Quiero ser la madrina de estos establecimientos educativos de la querida provincia de Santiago del Estero”, dijo la exitosa cantante a Iris Asseff, coordinadora de Atyvse.

Disertación

Atyvse organizó para este sábado una disertación en el Centro Cultural del Bicentenario, con motivo de hacerse celebrado el jueves pasado, el Día Nacional de Órganos.

El encuentro, que comenzará a las 18, se hará con el lema “Un acto de amor”, y disertarán los doctores Federico Cícora, jefe del equipo de Trasplante del hospital Alemán de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Rafael Maldonado, jefe del equipo de Trasplante de la clínica Vélez Sarsfield,  de la ciudad de Córdoba.

Asimismo, se escucharán testimonios de personas trasplantadas, en lista de espera, donantes y familiares de los enfermos.

El más esperado es el de Sandra Mihanovich.

Datos y agradecimiento

Integrantes de la ONG Atyvse, de Santiago del Estero.
Iris Assefh recordó que el Día del Donante de Órganos constituye una oportunidad para estimular la conciencia sobre el valor de este acto, además de reflexionar acerca de ese tipo de problemas de salud que afecta a miles de argentinos.

Informó también que en la provincia de Santiago del Estero hay aproximadamente 300 pacientes en lista de espera para someterse a un trasplante renal, hepático, pulmonar y de córneas.

Al final, Iris Assefh resaltó el acompañamiento a este acto del sábado 1 al vice gobernador Ángel Niccolai y a su equipo técnico, a la subsecretaría de Turismo, a Fundación Hamburgo, al Laboratorio Roemmers, a Red Solidaria Santiago y al señor Martín Bunge.

Continua a leggere

Pubblicato in Senza categoria

Severa crítica de un diario brasileño al Gobierno de Cristina

“Libertas amordazada”, título crítico del diario brasileño contra Cristina Fernández de Kirchner.

Bajo el título “Libertad amordazada“, el diario brasileño O Globo publicó un severo análisis de las políticas de la administración kirchnerista, a través de una serie especial de notas que abordaron la presión sobre los medios independientes, la tergiversación de las estadísticas públicas y las consecuencias de las restricciones al mercado cambiario, realizadas por la corresponsal del matutino en Buenos Aires, Janaina Figueredo.

La serie arrancó con un análisis de la nueva “ola de ataques, presiones y restricciones a la libertad de expresión en el país”, a partir del último proyecto de ley para expropiar parte del capital accionario de Papel Prensa, los rumores de una intervención sobre Clarín, la reforma judicial que “redobló las presiones sobre la Justicia” y las prohibiciones a los anunciantes privados de los diarios.

La propia Cristina Kirchner reforzó los ataques a medios de comunicación en cadenas de radio y TV, y el Gobierno aplicó medidas que están asfixiando económicamente a la prensa, entre ellas, la prohibición (no oficial, pero efectiva) de publicar anuncios de supermercados y de cadenas de electrodomésticos en los periódicos”, resume O Globo, que acompaña el informe con entrevistas a periodistas y directivos de medios.

O Globo dedicó luego el análisis a la tergiversación de las estadísticas oficiales bajo la gestión del secretario de Comercio Interior, Guillermo Morenosobre “el cálculo del IPC, pobreza, indigencia, producto interior bruto (PIB)”, así como la “cruzada destinada a silenciar a economistas privados” que pasaron a medir esas variables.

Con el Indec acechado en una crisis de credibilidad, economistas bajo amenaza de persecución judicial y gobiernos provinciales cada vez más atemorizados (de las 15 provincias que medían la inflación hoy sólo tres continúan divulgando sus indicadores), los argentinos no sólo dudan de todo, como también creen que la inflación es aún mayor que calculan consultorías privadas, es la conclusión a la que llega Figueredo, quien también reflejó los cuestionados índices de desocupación y pobreza.

Luego, el matutino brasileño se ocupó de las consecuencias sobre la actividad económica de las crecientes restricciones al mercado cambiario, sumadas a la falta de confianza del país para atraer inversiones. “El control ejercido por la Afip generó un verdadero caos en el mercado”sostuvo O Globo, para quien “los argentinos perdieron una referencia que era esencial para todos los que pueden economizar”, así como para el sector inmobiliario y el turismo.

La sensación entre muchos argentinos es que el gobierno Kirchner está limitando sus movimientos, en la tentativa de resolver un problema creado por su propia gestión”, resume el tercer artículo de la serie “Libertad amordazada”.

Continua a leggere

Pubblicato in Senza categoria

Rappel concernant les règles du programme AdSense : procédure de réclamation suite au non-respect du réglement du programme


Dans notre série de rappels concernant nos règles, nous allons vous expliquer aujourd’hui de manière plus approfondie ce qui se passe lorsque nous rencontrons un contenu qui ne respecte pas notre règlement.

Comme nous l’avons déjà mentionné souvent sur ce blog, l’utilisation d’AdSense est régie par un ensemble de règles visant à entretenir un écosystème sain et à protéger nos éditeurs, nos annonceurs et nos utilisateurs. La plupart du temps, le contenu présent sur les sites des éditeurs AdSense respecte ces règles. Toutefois, lorsque nos systèmes détectent du contenu non conforme, nous envoyons une notification à l’éditeur concerné. Si vous en recevez une, vous pouvez la consulter en vous connectant à votre compte AdSense, puis en accédant à la page “Messages” dans l’onglet “Accueil“. Les notifications sont également envoyées à l’adresse e-mail associée à votre compte AdSense. Elles précisent si elles concernent un avertissement/une désactivation de site ou une désactivation de compte. S’il s’agit d’un avertissement de site, vous disposez alors de 72 heures pour effectuer les modifications requises. Vous n’avez pas besoin de nous contacter. Si votre compte a été désactivé, nous vous conseillons de consulter cet article du centre d’aide. Vous y trouverez les différentes raisons pouvant entraîner la désactivation complète d’un compte. La suite de ce message de blog indique les mesures à prendre si vous recevez une notification de désactivation de site.

Tout d’abord, vous devez comprendre en quoi votre contenu ne respecte pas les règles. Pour en savoir plus sur les différents motifs et leur définition, nous vous invitons à consulter le centre d’aide et à revoir le règlement du programme.

Dans certains cas, vous avez la possibilité de déposer une réclamation, en prenant les points suivants en considération :

  • Prenez le temps de comprendre en quoi votre contenu ne respecte pas nos règles. La notification que vous avez reçue comprend un extrait du règlement expliquant l’infraction constatée. Si vous avez encore des questions après en avoir pris connaissance, vous trouverez de nombreuses informations au sujet du règlement du programme dans notre centre d’aide. Nous vous invitons également à demander conseil sur notre forum. Nos top contributeurs ont des connaissances approfondies sur le sujet.
  • Vérifiez toutes les pages de votre site. Chaque notification que nous envoyons contient une URL illustrant l’infraction constatée. N’oubliez pas qu’il s’agit seulement d’un exemple. Il est possible que d’autres pages de votre site ne respectent pas nos règles. Vous devez par conséquent effectuer les modifications requises partout où elles s’avèrent nécessaires. Dans de nombreux cas, les éditeurs trouvent les opérateurs de recherche de Google très pratiques, notamment l’opérateur “site:”, particulièrement pour retrouver le contenu ne respectant pas les règles.
  • Soyez exhaustif : nous savons combien AdSense est important pour vous. La désactivation de vos annonces risque ainsi d’entraîner des pertes financières. Prenez le temps nécessaire pour rédiger votre réclamation et passez toutes les pages de votre site au crible. Un exposé détaillé et argumenté est plus important que la rédaction d’un appel précipitée.
  • Expliquez-nous comment vous procèderez pour éviter toute récidive. Si vous avez reçu une notification concernant un contenu non conforme au règlement du programme, décrivez les systèmes que vous avez mis en place pour éviter toute diffusion future d’un tel contenu à côté des annonces AdSense. Les webmasters de grands sites peuvent ainsi annoncer une mise à jour des filtres ou le recrutement de personnes chargées d’effectuer des contrôles. Les responsables de blog, quant à eux, peuvent nous expliquer qu’ils ont étudié notre règlement relatif au contenu réservé aux adultes de façon plus approfondie et qu’ils veilleront à ne plus publier certains types d’images.
  • Envoyez-nous des exemples : avez-vous reçu une notification relative à du contenu non conforme ? Si tel est le cas, faites-nous parvenir des exemples d’URL sur lesquelles vous avez supprimé les annonces AdSense. La notification concernait-elle l’intégration des annonces ? Envoyez-nous un exemple d’URL sur laquelle vous avez amélioré leur intégration. Dans certains cas, vous devrez joindre aux pages le code des annonces AdSense mis en place, même si la diffusion des annonces est désactivée.
  • Mieux vaut être trop prudent que pas assez : vous désapprouvez peut-être notre décision de désactiver la diffusion des annonces sur votre site, mais n’oubliez pas que nos règles ont pour objectif de protéger l’ensemble du réseau d’utilisateurs, annonceurs et éditeurs.

Nous savons que vous attachez de l’importance à vos sites. Comprenez bien que nous ne prenons pas de telles décisions à la légère. Pour plus d’informations sur les bonnes pratiques en termes de contestations, veuillez consulter cet article du centre d’aide.

Dan Zilic – Équipe AdSense


Continua a leggere

Serie "10 zum 10. Geburtstag" mit Erfolgsgeschichten von Publishern: El Androide Libre baut sein Geschäft aus

Bis zum 18. Juni – dem zehnjährigen Jubiläum von AdSense – veröffentlichen wir jede Woche neue Erfolgsgeschichten von Publishern. Heute stellen wir euch einen dieser Publisher vor. Ihr könnt auch gern eure eigene Erfolgsgeschichte an unser Team senden


El Androide Libre baut sein Geschäft aus

Der in Madrid beheimatete spanischsprachige Blog elandroidelibre.com (“der freie Androide”) bietet Nachrichten, Erfahrungsberichte, Spiele und andere Apps für die Nutzer von Android-Smartphones. Die 2009 gegründete Website hat heute sechs Mitarbeiter und verzeichnet 6,5 Millionen Besuche pro Monat.

Paolo Álvarez, Administrator und Chefredakteur der Website, hat von Anfang an auf AdSense gesetzt. Über das Programm werden rund 40 % der Website-Einnahmen erzielt. “Das Wachstum von elandroidelibre.com verdanken wir größtenteils AdSense”, erklärt Paolo. “Das Programm ist für uns ein entscheidendes Tool, mit dem wir mehr Blogs einrichten, neue Mitarbeiter einstellen und höhere Einnahmen erzielen können.” Paolo ist sehr zufrieden mit den Anzeigen, die auf der Website geschaltet werden. Die Formate Medium Rectangle (300 x 250) und Leaderboard (728 x 90) sind besonders erfolgreich.

Paolo setzt auch andere Google-Produkte für die Verwaltung der Website ein. Mit Analytics erfährt er beispielsweise mehr über die Besucher der Website. Außerdem nutzt er DoubleClick for Publishers, eine kostenlose Google-Lösung zum Schalten von Anzeigen. Damit kann er seine Onlinewerbung effizienter verwalten und den Traffic aus verschiedenen Ländern aufschlüsseln.

Wenn ihr mehr über Paolos Arbeit wissen wollt, solltet ihr euch die ganze Erfolgsgeschichte ansehen. Demnächst veröffentlichen wir eine weitere Publisher-Erfolgsgeschichte.

Post von Arlene Lee – Inside AdSense-Team


Continua a leggere